Legal

O Boxing Club Cidade de Lugo é dende o 14 de Abril do 2005 unha Asociación privada con personalidade xurídica e capacidade de obrar, integrada por personas físicas, que ten como obxecto exclusivo ou principal a práctica da modalidade deportiva do boxeo polos asociados sen ánimo de lucro. 

Nº de Inscripción no Rexistro de Entidades Deportivas da Xunta de Galicia: C-8464

Ningún comentario:

Publicar un comentario